مزایای مخزن های کرایوژنیک نسبت به کپسول ها

تهران، خ آزادی، خ بهبودی، ساختمان 110، واحد 5