خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد

با ما همراه باشید تا بیشتر با خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد آشنا شوید.

در این پست سعی داریم در خصوص خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین در مورد گاز SO2، کاربردهای گاز دی اکسید گوگرد در صنایع مختلف، منابع موجود گاز SO2، استنلس استیل بکار برده شده در بدنه کپسول، نکات ایمنی در خصوص سیلندرهای گازی و سایر سوالات دیگر که ممکن است در این راستا برای شما پیش آید اطلاعات جامعی را برای شما ارائه می نمایم.

در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

گاز گوگرد دی اکسید چیست؟

نام های دیگر گاز SO2 را نام ببرید؟

منابع موجود در گاز دی اکسید گوگرد را نام ببرید؟

از چه شیوه هایی می توان گاز دی اکسید گوگرد را تهیه کرد توضیح دهید؟

کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید را شرح دهید؟

در چه صنایع دیگری از گاز دی اکسید گوگرد استفاده می شود؟

عنصر گوگرد چه کاربردهای دارد؟

در زمان خرید سیلندرهای گازی دی اکسید گوگرد بایستی به چه مواردی توجه نمایم توضیح دهید؟

تولید گاز دی اکسید گوگرد به چه صورت است؟

نکات ایمنی در مورد گاز SO2 را بیان کنید؟

انواع سیلندرهای گازی از نظر ساختاری را نام ببرید؟

مدلهای متعدد سیلندرهای گازی از نظر فلز موجود در آنها را توضیح دهید؟

اجزای تشکیل دهنده در سیلندرهای گازی را نام برده و در مورد هریک از آنها توضیح دهید؟

در زمان انبارداری، انتقال و همچنین حمل و نقل گاز SO2 بایستی به چه مواردی توجه نمایم؟

استنلس استیل چیست و این ورق های استیل در چه ابعادی موجود هستند؟

مشخصه های استنلس استیل را نام ببرید؟

ورق های استنلس استیل در چه صنایعی مورد استفاده قرار می گیرد؟

قوانین و ضوابط ایمنی کار با کپسول های گازی و رگلاتورهای موجود در آنها را بیان کنید؟

عبارات امنیتی گاز SO2 حک شده بر روی کپسول های گازی بیانگر چیست؟

گاز SO2 بر روی سلامتی فرد چه تاثیری دارد؟

عنصر گوگرد در صنعت غذایی چه کاربردی دارد؟

 

گاز گوگرد دی اکسید

گاز گوگرد دی اکسید
گاز گوگرد دی اکسید

سولفور دی اکسید و یا « گاز گوگرد دی اکسید» ترکیب شیمیایی است که در دمای اتاق به حالت گاز بوده و دارای فرمول شیمیایی« SO2 » است. بهتر است بدانید از طریق فعالیت های صنعتی و همچنین آتشفشان ها بدست می آید. به دلیل ترکیبات گوگردی موجود در زغال سنگ و همچنین نفت در اثر سوختن آنها، تولید و فرآوری این دو ماده با گاز همراه است.

به طور معمول کاتالیزگرهای من جمله ( NO2 ) در هوا سبب واکنش گاز گوگرد با بخار آب حاضر در جو و همچنین تشکیل « اسید سولفوریک» نیز می گردد. گاز دی اکسید گوگرد جزء گازهای بی رنگ در بردارنده بویی جاذب همچون بوی گوگرد رو به سوختن است.

طبق نظر کارشناسان این امر حد بازشناسی بو در حدود ( 3-0/1 ppm ) است و همچنین غلظت موجود از حس ناراحتی و سوزش نیز در حدود ( 1/9 ppm) بوده است. بهتر است بدانید که این گاز در دمای منفی ده درجه سانتی گراد و یا تحت فشار قرار گرفتن به صورت مایعی بی رنگ است.

بالن گاز ارائه دهنده انواع کپسول های گاز و تجهیزات به روز می باشد.

از نظر شیمیایی در اثر ترکیب ماده فوق با آب « اسید سولفورو» تولید می نماید که خطرناک ترین حالت ممکن است. بیشتر بر اثر فعالیت های همچون صنایع ذوب مس، ذغال سنگ و همچنین نیروگاه های برق « دی اکسید گوگرد» بدست می آید. لازم است متذکر شویم که دی اکسید گوگرد در طبیعت حاصل فعالیت های آتشفشانی است.

نام های دیگر گاز دی اکسید گوگرد:

1) انیدرید سولفورو 2) اکسید سولفورو 3) بی سولفیت 4) اسید سولفورو انیدرید

است که در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد با نام های ذکر شده نیز مواجه می شوید.

منابع گاز SO2

منابع گاز SO2
منابع گاز SO2

این گاز می تواند با شیوه های متعدد بدست آید نظیر سوختن گوگرد و اینکه همچون یک فرآورده جانبی از طریق عملیات ذوب تولید می گردد. به طور معمول از سوزاندن اکسیژن به همراه گوگرد « دی اکسید گوگرد» بدست می آید. این گاز در مرتبه نخست جهت ایجاد « اسید سولفوریک» بدست می آید.

بایستی متذکر شویم که این گاز قابل استنشاق نبوده و کاملاً سمی بوده است به همین دلیل توصیه می شود از تنفس این گاز جداً خودداری نماید به دلیل اینکه بر روی سیستم تنفسی فرد تاثیر منفی بر جای میگذارد. برهمین اساس افرادی که قصد خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد را دارند بایستی به موارد بیان شده توجه نمایند.

ساختار گاز SO2

از لحاظ ساختاری گاز دی اکسید گوگرد یک ( هیبرید رزونانسی ) است. محلول H2SO3 (سولفورو اسید) از حل شدن گوگرد دی اکسید در آب بدست می آید که اسید تولید شده دارای پایداری زیادی نبوده و شما قادر نیستید آن را به شکل خالص تفکیک نماید. احیاناً مولکولهای ( SO2) و ( H2SO2 ) در محلول به شکل تساوی وجود دارند.

تعامل با هیدروکسید

این واکنش به دو طریق:

1) جهت تولید سولفاتها به طور معمول گازی دی اکسید گوگرد را از یک مایع بنام هیدروکسید رد می نمایند.

2) (H2O) + ( SO32_ ) = (SO2 ) + ( 2OH_ )

با توجه به ساختار گازی SO2 که در بالا ارائه نمودیم شما می توانید خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد را با توجه به ترکیب موجود در آن تهیه نماید.

تامین دی اکسید گوگرد

مواد اولیه به منظور فرآوری دی اکسید گوگرد طبق معمول پیریت، گوگرد و سولفید هیدروژن است. ولیکن سولفیدها و برخی از سولفاتها به خصوص سولفات کلسیم احتمال دارد که جهت این کاربردها مورد استفاده قرار گیرند و بخش مشخصی از دی اکسید گوگرد از گازهای فرآوری شده از احتراق روغن های سوختی، گازوئیل، زغال ها و همچنین گاز طبیعی تولید می شود که با ترکیب با یک مایع متناسب آن را تثبیت نمود. همانطور که در بالا اشاره کردیم گازهای آتشفشانی نیز در بر دارنده ی گاز فوق هستند.

تامین دی اکسید گوگرد از گوگرد

در این روش گوگرد را با هوا در کوره های دوار مخلوط می نمایند. پوشش بیرونی این کوره ها برگرفته از ورقه های فولادی و بخش درونی آن نیز متشکل از مواد نسوز هستند.

لازم است بدانید که کوره های دوار بر مبنای نوع کارکردشان احتمال دارد که متعدد باشند به این ترتیب که یکی از انواع آنها با ترکیب هوا و گوگرد و یا تزریق گوگرد سوخته کار می نمایند. اما کوره های کلاهک دار نیز به منظور این هدف به فعالیت میپردازند که کار کوره های موجود به شکل پیوسته و دائمی است.

تامین SO2 از سولفید های آهن

سولفیدهای فلزی که به شکل کلی در تامین دی اکسید گوگرد مورد استفاده قرار می گیرند FeS2 ( پیریت ها) هستند.

با توجه به کلیه موارد ذکر شده در تهیه دی اکسید گوگرد شما می توانید به راحتی بهترین و مناسبترین خرید کپسول دی اکسید گوگرد را فراهم نماید.

بالن گاز ارائه دهنده انواع کپسول های گاز و تجهیزات به روز می باشد.

تامین SO2 از H2S (سولفید هیدروژن)

زمانیکه سولفید هیدروژن از گاز طبیعی حاصل می شود با مقادیر زیادی از هوا احراق می گردد و سپس گاز دی اکسید گوگرد تولید می نماید.

تهیه آزمایشگاهی SO2

یکی از شیوه های آسان جهت فرآوری گاز دی اکسید گوگرد در آزمایشگاه بالا بردن اسید به سولفیت اسیدی گاز دی اکسید گوگرد و یا یک سولفیت است.

کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید

کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید
کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید

در ادامه خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد لازم است که در خصوص کاربردهای این گاز بیرنگ نیز توضیحاتی را ارائه دهیم که عبارتند از:

مقدار اندکی از گاز سولفور دی اکسید همچون ناخالصی در گالیم آرسنید و ایندیم فسفید و علاوه براین در حکم یک پیش ماده که جزء نیمه رساناها هستند جهت رشد در نیمه رساناهای سولفید Zn (روی) بکار برده می شود.

جهت تفکیک فلزات و همچنین در تولید و فرآوری سولفید های فلزی جهت آب کردن سیم داغ، زدودن ناخالصی های فلزی و همچنین هیدروژن سولفید در اتصال با گاز طبیعی به منظور سرعت دهی در روند آب کردن فلزات نیز به کار برده می شود.

جهت ترمیم مدل های خاصی از کاتالیزورهای صنعت پتروشیمی نیز استفاده می شود.

در صنعت پتروشیمی جهت ترکیبات کالیبراسیون نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی دیگر از کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید

یکی دیگر از کاربردهای گاز گوگرد دی اکسید را میتوان به مخلوط هایی با استفاده از کنترل نشر اشاره کرد.

در آنالیزهای شیمیایی همچون یک شناسه تحلیلی است.

جزء منابع اصلی به منظور فرآوری عنصر گوگرد است.

از گاز دی اکسید گوگرد در روغن های برش و همچنین لوبریکانت فشار بالا نیز استفاده می شود.

به منظور فرآوری ترکیبات گوگردی در صنعت شیمیایی همچون فرآورده های سولفیدها، مرکاپتان ها و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در گاز شهری همچون ماده ی معطر و حلال نیز بکار برده می شود.

در نیروگاه های هسته ای جهت تفکیک آب سنگین از آب های متوسط از گاز گوگرد دی اکسید بکار برده می شود.

جهت تفکیک سطح فلزات نیز از گاز دی اکسید گوگرد استفاده می شود.

بنابراین با توجه به کاربردهای که این گاز دارد بایستی در زمان تهیه و خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد دقت زیادی داشته باشیم. همچنین باید متذکر شد که علاوه بر موارد ذکر شده در مصارف دیگر همچون:

1)    در صنعت کاغذسازی و همچنین نساجی 2) ضد عفونی کننده 3) همچون یک رنگ بر در فناوری مواد غذایی  4) جهت فرآوری NaHSO3 ، H2SO4، H2SO3

و اضافه براین در گذشته از این گاز همچون یک سرد کننده نیز مورد استفاده قرار می گرفته است.

کاربرد گوگرد

کاربرد گوگرد
کاربرد گوگرد

Sulfur یا همان گوگرد چند هزار سالی است که شهرت یافته و در مصارف مختلف از آن استفاده می شود. کاربرد گوگرد در صنعت های مختلف بسیار گوناگون بوده است، به شکلی که در زمان های گذشته مقدار مصرف (S) بیشتر به عنوان یک نمودار جهت انتخاب امور صنعتی در کشور مورد ارزیابی قرار می گرفته است.

بهتر است بدانید یکی از کاربردهای کلی Sulfur (گوگرد)، تولید « سولفوریک اسید» است که در تامین مواد شیمیایی معدنی، آلی و همچنین بیشتر در کودهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. از گوگرد نیز جهت فرآوری:

1)    مواد منفجره 2) نرم کننده های رنگ 3) رایون 4) کودهای فسفاته 5) معرف ها 6) لاستیک 7) کبریت

و همچنین کودهای ازته نظیر آسفالت، سولفات آمونیوم، بتن گوگردی و غیره نیز استفاده می گردد. این ماده در صنعت کشاورزی نیز نقش بسزایی دارد و همچون یک ماده جهت جلوگیری از آفات نباتی و بیماریها، غذای گیاهی، ماده اصلاحی خاک های آهکی و همچنین قلیایی، تثبیت کننده میوه های خشک، اسیدیته خاک و اینکه مهارگر PH مورد استفاده قرار می گیرد برهمین اساس بایستی در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد به اندازه و حجم آن با توجه به کاربردهای آن در مصارف مختلف توجه داشته باشیم.

خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد

خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد
خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد

به منظور انتقال هر گازی احتیاج به مخازنی است که در مورد SO2 نیز به همین شکل است که این امر سبب می گردد در زمان تهیه و خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد به تمامی نکات و موارد ایمنی نیز توجه نماید.

SO2 یکی از گازهای بسیار خطرناکی است که نگرانی بیشتر آن بر اثر فوران شدن آتشفشان است. یکی از آتشفشان های که در تولید این گاز بی رنگ خطرناک تاثیرگذار است « آتشفشان هاوایی» است.

بکارگیری از گاز همچون موارد دیگر کلیت ندارد و اغلب در امور آزمایشگاهی بکار برده می شود. بایستی در هنگام خرید و تهیه این محصول توجه زیادی نمایم تا از بروز خطرات غیرقابل پیش بینی جلوگیری نمایم.

بهتر است از برخورد مستقیم این گاز به پوست نیز خودداری نمایم همچنین از برخورد با بیماران مبتلا به آسم و یا کودکان نیز ممانعت کنیم زیرا بازتاب زیادی را بر روی این گروه ها ایجاد می نماید. لازم است که سیلندرهای ایمن را بیشتر به شکل دیواری، ساختار جامد و یا قفسه نگهداری کنیم.

احتمال دارد ظروف خالی در بردارنده ی گاز دی اکسید گوگرد خطرناک باشد

بایستی خاطر نشان شویم که احتمال دارد ظروف خالی در بردارنده ی گاز دی اکسید گوگرد خطرناک باشد برهمین اساس با توجه به کاربرد شما در مصارف مختلف بایستی اقدام به خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد نمایم. از نظر مشخصه های فنی این گاز می توان به:

همانطور که توضیح دادیم SO2 ماده ی است که از طریق آتشفشان ها و همچنین سایر فعالیت های صنعتی بدست می آید. این گاز غیرقابل انفجار، بیرنگ، وزنی بالغ بر دو برابر هوا و همچنین بوی خفه کننده ی است که به عنوان یکی از آلوده کننده های هوا به حساب می آید که به طور میانگین بین دو تا چهار روز در جو باقی می ماند.

از فاکتورهای این ماده می توان به پایین آمدن دستگاه دفاعی ریه ها، باران های اسیدی، تخریب محصولات و همچنین نارسایی تنفسی اشاره کرد. باید متذکر شویم که گاز دی اکسید گوگرد حالت خورندگی داشته و برهمین اساس جهت نگهداری و همچنین حمل آن از کپسول های که دارای جنس استنلس استیل هستند استفاده می گردد.

SO2 غیر احتراق بوده، اما به علت زیر فشار بودن نباید در محل آتش و اینکه دمای بسیار بالا قرار داشته باشد به همین منظور است که توصیه می گردد که در زمان تهیه و خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد به جنس بدنه و همچنین حجم موجود در آن بسیار توجه نماید.

تولید گاز SO2

تولید گاز SO2
تولید گاز SO2

این گاز غیرقابل اشتعال و همچنین سمی بخش کلی گوگردی دی اکسید از سوی بویلرهای صنعتی، موتورهای بزرگ و همچنین نیروگاه ها فرآوری می شود. در مورد شیوه های فرآوری گاز گوگرد دی اکسید می توان به:

–       سوختن گاز ( H2S ) هیدروژن سولفید

–       سوختن گوگرد

–       تولید کلسیم سیلیکات در عملیات تولید سیمان

–       از طریق حرارت دادن گاز سولفور دی اکسید

گاز SO2 جهت استفاده در مصارف متعدد به دست می آید.

مصارف متعدد استفاده از گاز SO2

مصارف متعدد استفاده از گاز SO2
مصارف متعدد استفاده از گاز SO2

این گاز دارای کاربردهای متعدد در بخش های مختلف صنعتی است مانند:

تهیه اسید سولفوریک، صنعت لامپ سازی، ضدعفونی کننده، شیشه سازی، تثبیت کننده مواد غذایی خشک، صنعت نساجی و کاغذسازی است.

علاوه بر این بایستی متذکر شویم که به علت مایع شدن سریع این گاز همچون یک سردکننده که دارای نام تجاری ( R-V64 ) است مورد استفاده قرار می گیرد. صنایعی که از این گاز به عنوان یک سرد کننده استفاده می نماید بایستی در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد بنام تجاری ذکر شده روی سیلندرها توجه نمایند.

نکات ایمنی در خصوص SO2

نکات ایمنی در خصوص SO2
نکات ایمنی در خصوص SO2

گاز سولفور دی اکسید به علت سمی بودن سبب انهدام ارگان های زیستی در فرد مخصوصاً شش ها، چشم و پوست می گردد، بنابراین در زمان بکارگیری باید ایمنی و توجه بسزایی داشته باشیم.

اما بطور کلی باید بیان کرد شخصی که در موضع استشمام SO2 قرار می گیرد بایستی در محیط باز انتقال داده شود تا از این طریق اکسیژن رسانی به فرد به آسانی صورت بگیرد و همچنین در کوتاه ترین زمان فرد را به یکی از مراکز درمانی انتقال دهیم.

بهتر است که به شخص مصدوم به هیچ عنوان آب ندهید به علت اینکه با مخلوط شدن اسید با این ماده شیمیایی فرد دچار آسیب های جبران ناپذیری می شود. این گاز به علت اثر اکسندگی سبب افزایش برافروختگی می گردد،

در نگهداری و همچنین در انبار کردن این کپسول ها بایستی دقت زیادی نماییم

به همین علت در نگهداری و همچنین در انبار کردن این کپسول ها بایستی دقت زیادی نماییم و کپسول های را خریداری نمایم که از حرارت و یا جرقه دور بوده و علاوه بر این در جابجایی آنها نیز این امر را بسیار با احتیاط انجام دهیم.

در ادامه خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد بایستی متذکر شویم که این گاز بیرنگ قطعاً وارداتی بوده و به طور معمول در سیلندرهای صد و بیست و هفت لیتری و همچنین پنجاه لیتری در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.گاز گوگرد دی اکسید فشار نداشته و به شکل کیلوگرمی در بازار موجود است اما از نظر رنگ استاندارد در خصوص این کپسول ها باید گفت که:

سیلندرهای پنجاه، چهل، بیست، ده، پنج و همچنین دو لیتری که در بردارنده SO2 هستند بدنه ی سبز و به همراه گلوئی زرد هستند. باید متذکر شویم که رنگ زرد بخش گلوئی کپسول بیانگر سمی بودن گاز است. اما کپسول های صد و بیست و هفت لیتری گاز گوگرد دی اکسید دارای بدنه ی به رنگ طوسی روشن و گلوئی زرد هستند. به طور معمول so2 در تانک های بزرگ جثه که به رنگ طوسی هستند به مشتریان ارائه می گردد.

 نکته در مورد سیلندرهای گازی

ظروف حاوی گازها به « کپسول گاز» و یا « سیلندر گاز» معروف است.

انواع سیلندرهای گازی از نظر ساختاری

انواع سیلندرهای گازی از نظر ساختاری
انواع سیلندرهای گازی از نظر ساختاری

بهتر است بدانید از نظر ساختاری این سیلندرها به دو گروه دسته بندی می شوند که در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد بایستی به آن توجه نمایم که شامل:

سیلندرهای بدون درز یا یکپارچه

این دسته از سیلندرهای گازی از یک بخش ورق یک تکه تشکیل شده است که بر روی بدنه ی این سیلندر هیچ برش و یا جوشی وجود ندارد. به علت یک قطعه بودن این کپسول ها با توجه به ظرفیت آن، استطاعت پایداری فشار کاری تا حدود دویست بار و همچنین فشار تست آن نیز تقریباً تا سیصد بار برخوردار است.

این کپسول ها به طور معمول جهت ترکیباتی که به شکل طبیعی گازی بوده و فشار زیادی دارند مانند کربن مونوکسید، اکسیژن، هلیوم، نیتروژن، گوگرد و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

باید بدانید که این کپسول ها در ظرفیت های پنجاه، چهل، بیست، ده، پنج و همچنین دولیتری در بازار موجود هستند. بایستی متذکر شویم که کپسول های پنجاه لیتری فشار کاری (دویست بار) و همچنین فشار تست ( سیصد بار) هستند و سیلندرهای دیگر نیز دارای فشار تست ( دویست و پنجاه بار) و فشار کاری ( صد و پنجاه بار) است.

سیلندرهای درزدار یا دو پارچه

این سیلندرهای گازی از دو تکه فلزی تشکیل شده اند، اما بعضی از آنها نیز بیش از دو تکه هستند که این عامل سبب گردیده بدنه کپسول برش و همچنین جوش داشته باشد. برش و جوش ایجاد شده در بخش بدنه ی سیلندر باعث شده که توان توانایی فشار بالا را نداشته باشد.

باید خاطر نشان شویم که این سیلندرها جهت گازهای سیال که دارای فشار بالایی نیستند همچون دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، هیدروکربن های سنگین و همچنین فریون ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این گاز ها که به عنوان گازهای مایع شونده، توانایی شارژ در کپسول های بدون درز و یا یکپارچه را نیز دارا هستند و بعضی دیگر از این گازها مانند دی اکسید گوگرد، پروپان، دی اکسید کربن در این کپسول ها قابلیت شارژ دارند. ( باید متذکر شد گازهای دارای فشار بالا در سیلندرهای درزدار یا دو پارچه قابلیت شارژ ندارند).

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص انواع سیلندرهای گازی شما می توانید در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد بهترین و مناسب ترین سیلندر را انتخاب نماید.

مدلهای مختلف سیلندرهای گازی از نظر فلز بکار برده شده

مدلهای مختلف سیلندرهای گازی از نظر فلز بکار برده شده
مدلهای مختلف سیلندرهای گازی از نظر فلز بکار برده شده

لازم است که متذکر شویم سیلندرهای گازی از نظر فلز بکار برده شده در عملیات ساخت و تولید به سه گروه دسته بندی می شوند که عبارتند از:

سیلندرهای کربن استیل

این کپسول های گازی کاربردهای متعددی دارند و جهت گازهای بی اثر (اینترنت) و همچنین واکنش ناپذیر استفاده می شوند که رنج قیمتی مناسبی نیز دارند.

سیلندرهای آلومینیوم

یکی از اصلی ترین مشخصه های ویژگی سیلندرهای آلومینیومی را میتوان به سبک بودن وزن آنها اشاره کرد که سبب بهره مندی وسیع آنها مانند سیلندرهای قابل حمل یا پرتابل مخصوصاً در ظرفیت های پایین گردیده است.

باید گفت که سیلندرهای آلومینیومی استقامت بیشتری در برابر سیلندرهای کربن استیل داشته و علاوه براین زنگ زدگی در بین آنها مورد بحث نبوده است.

سیلندرهای استنلس استیل (S.S )

این کپسول های مختص به گازهای است که واکنش پذیری و همچنین خورندگی بیشتری دارند. همانطور که توضیح دادیم این سیلندرها مخصوص نگهداری گاز دی اکسید گوگرد هستند.

اجزای تشکیل دهنده در کپسول های گازی

اجزای تشکیل دهنده در کپسول های گازی
اجزای تشکیل دهنده در کپسول های گازی

سیلندرهای گازی موجود دارای اجزای تشکیل دهنده ی زیر هستند که عبارتند از:

تنه سیلندر و گلوئی ( بدنه سیلندر)

که داده هایی در قسمت گلویی سیلندر ها مانند سال ساخت سیلندر برمبنای سال و همچنین ماه میلادی، شماره سیلندر، فشار کاری سیلندر W.P،  کشور و کمپانی ساخت سیلندر، فشار تست سیلندر T.P

باید متذکر شد که زمان آزمایش هیدرواستاتیک در صورتی که سیلندر گازی قدیمی بود بر مبنای نام کمپانی و همچنین سال میلادی است.

کپسول گاز یا کلاهک سیلندر گاز

کلاهک موجود در کپسول های گازی نگهداری از شیر سیلندر و همچنین پیشگیری از خطرات غیرمترقبه ایفا می نماید. این کلاهک ها جزء الزاماتی اساسی برای انتقال و جابجایی سیلندرها دارد، به شکلی که گروه ارزیابی درصورتیکه مشاهده نمایند سیلندری فاقد از کلاهک است مجوز بارگیری و همچنین تخلیه را به هیچ عنوان صدور نمی نمایند.

شیر سیلندر گاز

کپسول ها برمبنای گازی که دارا هستند از شیر راست گرد و اینکه چپ گرد نیز تشکیل شده اند. به این ترتیب که شیرهای Right Handed (راست گرد) مختص گازهای خنثی و همچنین اینرت هستند و شیرهای Left Handed مختص به گازهای خطرناک و همچنین آتش زا مانند گاز دی اکسید گوگرد هستند. به همین منظور است که در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد بایستی به شیر سیلندر گازی توجه زیادی داشته باشید.

کلیه موارد ذکر شده از اجزای تشکیل دهنده سیلندرهای گازی هستند که سبب می شود شما با توجه به اطلاعات موجود بهترین و مناسب ترین خرید را انجام دهید.

انبارداری، انتقال و حمل و نقل گاز SO2

انبارداری، انتقال و حمل و نقل گاز SO2
انبارداری، انتقال و حمل و نقل گاز SO2

همچون هر گاز دیگر که زیر فشار هستند (SO2 ) بایستی در مخزن های تحت فشار و همچنین بسیار دقیق جابجا نمایم. کپسول های تشکیل دهنده از جنس کربن استیل به همراه مشخصه های ( ASTM) جهت نگهداری این گاز بسیار مناسب هستند. علاوه براین از ساختارهای ایمنی مطلوب جهت پیشگیری از بروز انفجار در آماده سازی بایستی بهره برد.

جهت جابجایی گاز دی اکسید گوگرد از ابزارهای که دارای جنس بدنه مستحکم و مقاوم هستند نیز نسبت به خوردگی باید استفاده نمود. به منظور ارزیابی موقعیت خوردگی و همچنین نشر احتمالی، تجهیزات جابجایی و همچنین تانک های ذخیره بایستی به شکل پی در پی و به صورت دوره ای کنترل و نظارت داشته باشیم.

اما در موردی که این نشر به شکل اتفاقی روی داد شخص بایستی از ماسک های مخصوص تنفسی مطلوب بهره مند و پیش از اینکه شدت نشت دی اکسید گوگرد بیشتر شود سریعاً از محل خارج شود. در بخش انبارداری، کپسول ها بایستی در فضای با هوارسانی مطلوب، کم تردد و همچنین ایمن نگهداری گردد.

فضا باید به دور از هر گونه رطوبت، مواد خورنده و ترکیبات نمکی باشد

فضا باید به دور از هر گونه رطوبت، مواد خورنده و ترکیبات نمکی باشد. بهتر است که میزان دمای جایگاه انبارداری از 0C 52 بیشتر نشود و علاوه براین فرم ظاهری سیلندرها از نظر وجود نشر و یا دیگر مشکلات به شکل منظم هفتگی ارزیابی گردد.

شایان ذکر است که SO2 انیدر در فلزات دیگر و همچنین استیل حالت خورندگی نداشته است این در حالی است که با قرار گرفتن در رطوبت و آب، سبب بروز خوردگی در دیگر فلزات و همچنین روی می گردد. از مواد ناسازگار با دی اکسید گوگرد می توان به:

1)    پنتا فلورید برم 2) مواد قلیایی 3) پودر فلزات 4) تری فلورید کلر 5) دی اتیل روی 6) سدیم هیدرید که به شدت واکنش می دهد اشاره کرد.

استنلس استیل یا ورق استیل

استنلس استیل یا ورق استیل
استنلس استیل یا ورق استیل

همانطور که اشاره کردیم بهتر است که در زمان تهیه و خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد از سیلندرهای استفاده نمایم که دارای جنس استنلس استیل و یا ورق های استیل باشند.

این ورق های استیل به علت دارا بودن آلیاژ های خاص و ویژه دارای خاصیت مکانیکی متغیری در برابر فولاد هستند. عناصر بکار برده شده در این ورق ها آهن، کربن، نیکل و کروم است.

اگر بخواهیم تفاوت میان استیل و همچنین آهن را بطور کامل بیان نمایم باید به مقدار کربن موجود در آنها اشاره نمایم.کربنی که در فلز استیل بکار برده شده است از ( سی صدم درصد) تا ( یک و هفتاد و پنج صدم درصد) متفاوت است.

تنها موردی که سبب بالا رفتن استحکام فلز استیل در مقابل خوردگی می گردد

تنها موردی که سبب بالا رفتن استحکام فلز استیل در مقابل خوردگی می گردد مقدار عنصر کروم موجود در آن است که در نهایت باعث اثر ضد زنگ بودن محصول نیز می گردد.

بهتر است بدانید که ورق استیل اضافه بر قابلیت ضد زنگ زدگی دارای مشخصه های متعدد دیگری مانند مقاومت در مقابل خوردگی، استحکام در برابر حرارت، قابلیت بازیافت مجدد و همچنین ماندگاری و دوام بالاست.

فرق کلی میان ورق استیل با ورق های دیگر در برخورداری از عنصرهای نیکل و کروم در ترکیبات آلیاژی آنهاست، که این مسئله سبب استحکام این نوع ورق ها در معرض خوردگی شده است.

علاوه بر این با اضافه کردن عنصر مولیبدن به فلز فوق استحکام و پایداری آن را در مواجه با خوردگی برآمده از اسیدهای کاهنده بیشتر می شود.

با دگرگونی آلیاژهای بکار برده شده در ورق های استیل سبب گردیده که قیمت استنلس استیل و علاوه براین مقدار کاربرد آن در مصارف صنعتی مختلف نیز متفاوت باشد.

ورق استنلس استیل در ساخت و تولید انواع لوازم خانگی، ابزار آلات آزمایشگاهی، لوازم پزشکی، ماشین آلات صنعتی و بخصوص در کپسول و یا سیلندرهای گازی مورد استفاده قرار می گیرد. این ورق کاربردی در ابعاد ( 1*2) ، (1.25*2.5)،

( 1.22*2.44)، (3* 1.5)، ( 1.5*6)، (2*6) متر فرآوری و عرضه میگردند که شما با توجه به ابعاد موجود در این ورق ها میتوانید بهترین خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد را برای کاربرد در مصارف مختلف انجام دهید.

مشخصه های استنلس استیل

این سری از ورق ها که در تولید و ساخت سیلندر و کپسول های گازی مورد استفاده قرار می گیرند قابلیت بازیافت پذیری را دارا هستند. تقریباً بین هفتاد تا هشتاد درصد از استیل ها حاصل از صنعت بازیافت پسماندهای فلزی بدست می آیند که به دو شکل شیت و همچنین رولی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. به این ترتیب از مشخصه های مهم این ورق های استیل می توان به:

ضد زنگ بودن، ماندگاری و دوام بالا، استحکام بالا در برابر خوردگی، مقاومت در مقابل حرارت، ظاهر زیبا، قابلیت بازیافت و همچنین جوشکاری آن اشاره کرد.

کاربرد استنلس استیل

این سری از ورق های استیل در ساختمان سازی و همچنین صنایع کاربردهای متعددی دارد. از استنلس استیل در صنایع کاغذ سازی ، تولید سیمان، تهیه شکر و روغن، مواد شیمیایی و غیره نیز استفاده می شود. در مجموع از ورق استیل در مصارف مختلف همچون:

پوشش سقف درب های آسانسور و همچنین بدنه ی آنها

-ساخت و تولید پمپ و همچنین قطعات عظیم کشتی سازی

تولید لوازم خانگی

تولید بدنه کامیون، خودرو و هواپیما

سقف ساختمان ها

تولید و فرآوری تانکرها و یا سیلندرهای مخصوص جابجایی مواد شیمیایی

فرآوری لوازم الکتریکی همچون ترانسفورماتور

از مواردی هستند که سازندگان مشاغل مختلف جهت با کیفیت تر و مرغوب بودن محصولات خود از این ورق های استیل استفاده می نمایند.

قوانین ایمنی کار با کپسول های گازی و رگولاتورها

قوانین ایمنی کار با کپسول های گازی و رگولاتورها
قوانین ایمنی کار با کپسول های گازی و رگولاتورها

براساس تاثیر ایمنی در بخش نگهداری، جابجایی سیلندر و همچنین کپسول های گازی زیر فشار، ذخیره سازی و علاوه براین شیوه کار با رگولاتورهای گازی بایستی به مواردی که در زیر به آن اشاره می نمایم توجه کنید که شامل:

گازهای تحت فشار به مخلوط و یا هر ماده ی اطلاق داده می شود که در دمای (20 c) تحت فشار کامل بیش از حد داخل کپسول های مخصوص قرار می گیرد.

بایستی خاطر نشان شد که خطر استعمال گازهای زیر فشار بیشتر از مواد جامد و مایع هستند. در مواردی که شیر خروجی کپسول شکسته و یا از هم گسسته شده باشد، میزان فشار وارد شده میتواند کپسول را همانند راکت های جنگی به چرخش در آورده و به آسانی از بین دیواره های آجری تردد کند. به این ترتیب بهتر است که:

کپسول های گازی را به شکل ایستاده قرار دهیم و از طریق تسمه های چرمی و یا زنجیر جهت ثابت کردن به دیوار استفاده نمایم.

از تماس شدید کپسول های گازی و یا افتادن و غلتیدن آنها در زمان جابجایی، نگهداری نیز جلوگیری نمایم.

کپسول های گازی استنلس استیل را بایستی به شکل ایستاده قرار دهیم، در مواردی که کپسول جهت زمان طولانی به شکل افقی قرار گرفته باشد باید تا بیست و چهار ساعت از باز کردن درب آن خودداری نمایم.

نگه داری کپسول های گازی

بهتر است که کپسول های گازی را در مکان های سرد، خشک و همچنین تماماً تهویه شده و به دور از جرقه، شعله و علاوه بر این دماهای بالاتر از پنجاه و دو درجه سانتیگراد نگهداری نمایم.

کپسول های فاقد از گاز را از کپسول های پر تفکیک نمایم و پیوسته مقدار کمی فشار گاز را در درون این سیلندرها قرار دهید تا از این طریق از مکش هوا و همچنین ورود آلودگی و هوا به بخش درونی سیلندر و بروز انفجار نیز جلوگیری نمایم.

جهت انتقال سیلندرهای موجود در گاز دی اکسید گوگرد در ابعاد بزرگ بهتر است که از گاری های ویژه این امر استفاده نمایم و در زمان جابجایی از ابزارهای نگهدارنده و همچنین گیره به منظور ثابت کردن آنها استفاده نمایم.

رگولاتورها و همچنین شیرهای بخش خروجی را باید با اتصالات مناسب با گاز موجود در کپسول استفاده نمایم.

باید متذکر شویم که به هیچ عنوان کپسول های گازی را مجدداً پر نکنید و از آنها جهت تدارک سایر ماده ی گازی دیگر استفاده نکنیم.

کلیه نکات ذکر شده از مواردی است که در خصوص کپسول های گازی حاوی گاز دی اکسید گوگرد بایستی به آن توجه داشته باشید زیرا به جزء اکسیژن و همچنین هوایی که در حدود نوزده و نیم درصد اکسیژن دارا است، تمامی گازها کشنده هستند.

در صورتیکه گاز دی اکسید گوگرد نشر اتفاقی و همچنین تخریب ضایعات را به دنبال داشت بایستی به نکاتی که در زیر به آن اشاره می کنیم توجه نماید که عبارتند از:

1)    یکی از نکاتی که در صورت بروز این اتفاقات بایستی به آن توجه داشته باشیم دور کردن فرد آسیب دیده از مکان در جهت خلاف باد.

2)    نظارت بر روی نشت گاز از سوی اشخاص متخصص و مجرب در این امر

3)    غیرفعال کردن مواد نشت یافته با بهره مندی از کربنات سدیم و همچنین آهک

4)    خودداری از تماس مخزن های نشت یافته با آب

5)    هوارسانی کامل فضا در زمان مانورهای پاکسازی و همچنین پیش از داخل شدن دوباره افراد به جایگاه

6)    محدود نمودن جایگاه نشر گاز دی اکسید گوگرد با کمک پوشش پلاستیکی جهت محصور نمودن تکثیر مواد نشتی

7)    امحاء ضایعات نتیجه واکنش های خنثی سازی براساس قوانین و ضوابط موجود و طبق استانداردهای زیستی محل و همچنین جلوگیری از وارد شدن این مواد شیمیایی به منبع های آبی آن منطقه

از مواردی هستند که در زمان نشت گاز دی اکسید گوگرد بایستی به تمامی نکات بیان شده جهت انهدام این ماده شیمیایی اقدامات لازم را اجرایی نمایم.

عبارات امنیتی گاز SO2

عبارات امنیتی گاز SO2
عبارات امنیتی گاز SO2

بر روی کپسول های مخصوص گاز دی اکسید گوگرد مواردی ذکر گردیده است که شامل:

–       S1 که بیانگر این است که تماماً در بسته محافظت شود.

–       S2 بیانگر آن است که به دور از دسترس اطفال قرار گیرد.

–       S9  نشانگر این است که این سیلندرها در فضاهای موجود با تهویه مطلوب و مناسب قرار گیرند.

–       S26، عبارت بیان شده بر روی این کپسول به این معناست که در اثر برخورد این گاز با چشم، آن را آب بسیار شست و شو دهیم.

–       S36 ، بهره مندی از لباس های مناسب ایمنی جهت استفاده از این گاز سمی

–       S37،  بکارگیری از دستکش

–       S 39، بیانگر این است که زمان استفاده از این سیلندر جهت محافظت بیشتر از صورت از عینک و همچنین ماسک های مخصوص استفاده نمایم.

–       S45، در صورت بروز هر نوع آسیب دیدگی حاصل از این کپسول های گازی بایستی به پزشک مراجعه نماید.

بنابراین بر اساس موارد بیان شده باید در زمان خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد به عبارات ذکر شده بر روی این سیلندر ها توجه نمایم تا از بروز مشکلات ایجاد شده جلوگیری نمایم.

تاثیر گاز SO2 بر روی سلامت فرد

تاثیر گاز SO2 بر روی سلامت فرد
تاثیر گاز SO2 بر روی سلامت فرد

بایستی به این نکته توجه نماید که بر اثر استنشاق این گاز مرگ آور بوده است و همچنین به سیستم تنفسی، چشم ها و همچنین ریه ها آسیب جدی را وارد می نماید.

البته باید متذکر شویم که این پیامدها ممکن است که با تاخیر برای فرد ایجاد شود. این گاز بصورت مایع سبب یخ زدگی میشود و همچنین آتش گیر نیز نبوده است.

اما اگر این گاز با پوست فرد در برخورد داشته باشد، دی اکسید گوگرد باعث سوختگی و همچنین یخ زدگی پوست شخص نیز می شود. چنانچه گاز موجود در این کپسول ها با غلظت (pmm5 ) به چشم فرد برخورد داشته باشد سبب ناراحتی ناچیزی در ناحیه چشم می شود اما در صورتی که این غلظت بیش از (pmm8) باشد صدمه جدی تری را بر روی چشم بیمار ایجاد می نماید.

در مواردی که دی اکسید گوگرد به صورت مایع باشد سبب سوزش چشم و همچنین اثرگذاری همیشگی بر روی بینایی فرد دارد. تنفس بخار دی اکسید گوگرد سبب صدمه به غشاء مخاطی، گلو و همچنین قسمت فوقانی سیستم تنفسی نیز می گردد. برخورد کمتر با غلظت ( pmm1 ) صدمات برگشت پذیری بر روی ریه ها وارد می نماید.

اگر غلظت (pmm5 ) باشد

علاوه براین چنانچه غلظت (pmm5 ) باشد سبب انقباضات لوله برانشی گردیده و بیش از این مقدار غلظت سبب آسیب دیدگی همیشگی و همچنین تورم به بخش ریه ها و در نتیجه سبب مرگ بیمار نیز می گردد.

از نشانه های تورم ریه میتوان به تنگی نفس و سرفه های پی در پی به مدت چند ساعت و یا چند روز اشاره کرد. بایستی خاطر نشان شویم که در صورت برخورد طولانی مدت این گاز بر روی بدن فرد با:

ناراحتی های لثه، پوسیدگی و همچنین از میان بردن دندان ها متذکر شد. سبب خوردگی بافت های ریه ها، پوست و چشم شده که فاقد درد بوده و نشانه های آن نیز با تاخیر بر روی فرد نمایان می شود که منجر به خلط، سرفه به همراه تنگی نفس است.

در مجموع مواردی که بیان کردیم از تاثیرات گاز so2 است که در اثر تماس با فرد بر روی سلامتی وی با تاثیرات مخربی همراه میشود، به همین دلیل توصیه می گردد که در زمان استفاده از این گازی بیرنگ به تمامی دستورالعمل های ایمنی توجه نماید.

استاندارد و یا مقیاس شیر سیلندر گاز سولفور دی اکسید

سیلندر گاز so2 از شیر راستگرد تشکیل شده است که معمولاً شیر کپسول های گازی ( DIN 7) و یا

( DIN6 ) است.

گوگرد و استفاده ی آن در خشک کردن خشکبار و میوه

گوگرد و استفاده ی آن در خشک کردن خشکبار و میوه
گوگرد و استفاده ی آن در خشک کردن خشکبار و میوه

همانطور که توضیح دادیم یکی از موارد دیگری که از گاز دی اکسید گوگرد استفاده می شود در صنایع غذایی جهت خشک کردن میوه ها و همچنین خشکبار است. گوگرد به عنوان یکی از عناصری است که جهت کلیه اشکال زیست مهم و ضروری است. البته تقریباً پیوسته به صورت ترکیبات سولفیدهای فلزی و همچنین ارگانوسولفور یافت می گردد.

این عنصر به عنوان یکی از عناصر مهم ضروری جهت عملیات بیوشیمیایی و همچنین یک ماده مغذی مهم جهت تمام موجودات زنده به حساب می آید. از کاربردهای دیگر ترکیبات موجود در این عنصر من جمله دی اکسید گوگرد می توان به ویژگی نگهدارندگی آن اشاره کرد.

ترکیبات موجود همچون نگهدارندگی مواد غذایی سبب می گردد که بخشی از مواد خوراکی نظیر میوه های خشک همچون زردآلو خشک، کشمش، آلو در زمان بیشتری قابل نگهداری و همچنین دسترس باشد.

در مجموع باید گفت که گوگرد به صورت دی اکسید همچون یک آنتی اکسیدان در بعضی از میوه های خشک به منظور محافظت بیشتر از طعم و همچنین رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

این عنصر سبب میشود که در میوه های همچون سیب، هلو و کشمش از تغییر رنگ و یا قهوه ای شدن جلوگیری نماید

این عنصر سبب میشود که در میوه های همچون سیب، هلو و کشمش از تغییر رنگ و یا قهوه ای شدن جلوگیری نماید به همین منظور است که سالهاست تولیدکنندگان صنعت غذایی از دی اکسید گوگرد استفاده می نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که میزان گوگرد مصرفی در زمان خشک کردن مواد غذایی مانند میوه ها بایستی در هر متر مکعب بیشتر از چهل الی هشتاد گرم باشد.

دود حاصل از گوگرد بکار برده شده در این شیوه سبب می گردد میوه های خشک شده دیرتر فاسد گردیده و همچنین نرم تر باقی بمانند و از همه مهمتر رنگ موجود در آنها نیز حالت اولیه خود را از دست نداده و تیره نشود و علاوه بر این ویتامین C و ویتامین A نیز در آنها نگهداری شود.

باید متذکر شویم که سولفیت های متعدد و همچنین دی اکسید گوگرد به علت تاثیرات آنتی اکسیدانی، نگهدارندگی و همچنین آنتی باکتریال در اغلب سایر مصارف صنایع غذایی بکار برده می شود.

بطور قطع این استعمال از مدت اعلان عکس العمل شبه آلرژی در بعضی از اشخاص در برابر سولفات ها در اکثر مواد غذایی روند نزولی به همراه داشته است.

نتیجه گیری

نتیجه گیری
نتیجه گیری

همانطور که توضیح دادیم گاز دی اکسید گوگرد حاوی بوی بسیار تند و همچنین آروماتیک است. این گاز بیرنگ از طریق گازهای آتشفشانی، آبهای موجود در بعضی از چشمه های گرم، طبیعت، و یا ترکیبات گوگردی همچون پریت مس، پیریت آهن بدست می آید.

این گاز به عنوان کاهش دهنده، سفید کننده، نگهدارنده مواد غذایی، مبرد و همچنین میوه های خشک نیز توسط سازندگان صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خرید کپسول گاز دی اکسید گوگرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *