ست جوشکاری گلور

ست جوشکاری گلور

  • کپسول اکسیژن آلومینیم
  • کپسول گاز مایع
  • سرپیک جوش گلور
  • گاری حمل
  • جرقه زن
  • مانومتر اکسیژن گلور
  • شیلنگ جوشکاری

ست جوشکاری حرفه ای با کیفیتی خاص و قابلیت حمل و آماده استفاده جهت جوشکاری های صنعتی با قابلیت شارژ