کپسول کمپوزیت 6/8 لیتری کربن دار

کپسول کمپوزیت 6/8 لیتری کربن دار

  • تولید 2023
  • برند آلسیف
  • فشار کاری 300 بار
  • فشار تست 500 بار
  • وزن 5/3 کیلوگرم
  • شیر درجه دار
دسته بندی ها