کپسول کمپوزیت 9 لیتری درجه دار

کپسول کمپوزیت 9 لیتری درجه دار

  • فشار کاری 300 بار
  • فشار تست 500 بار
  • وزن 6 کیلوگرم
  • قطر 172 میلیمتر
  • طول 575 میلیمتر