گاز نئون

مجموعه بالن گاز با فعالیت بیش از نیم قرن در حوزه واردات و توزیع انواع کپسول جهت امور صنعتی، آزمایشگاهی ، پزشکی همواره سعی در ارتقا استاندارد های داخلی و ورودجدیدترین تکنولوژی ها به کشور برای ارتقای صنعت بوده است.

  • بالن گاز عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش جهت امور صنعتی و آزمایشگاهی می باشد.
  • بالن گاز با سابقه فعالیت بیش از نیم قرن در حوزه ارائه گازهای وارداتی توانایــی ارائــه انــواع ســیلندرهای گازنئون در اندازه های  متفــاوت  به همراه شناسنامه کیفی صحت خلوص گاز را دارا مــی باشــد

گاز نئون در جدول شیمیایی

گاز نئون بعــد از هیــدروژن، هلیــوم، اکســیژن و کربــن چهارمیــن عنصــر فــراوان در جهــان اســت ولــی بــا ایــن وجــود گاز نئــون بســیار کمیــاب اســت و دلیــل آن فــرار بــودن اســت و تقریبــا فقــط در ترکیبــات جامــد یافــت مــی شــود، همچنیــن ایــن گاز بســیار خنــک کننــده اســت.  در جــدول تناوبــی عناصــر شــیمیایی گاز نئــون را بــا علامــت اختصــاری NE مــی باشــد و در دسته گازهــای نجیــب قــرار گرفتــه اســت و کامــلا بــی اثــر و غیــر ســمی مــی باشــد و از نظــر فیزیکــی بــی رنــگ و بــی بــو اســت. این گاز بــه صــورت طبیعــی بــی رنــگ اســت ولــی بــا عبــور جریــان الکتریکــی رنــگ آن بــه نارنجــی مایــل بــه قرمــز تبدیــل مــی شــود و بــه همیــن دلیــل گاز نئــون کاربردهــای زیــادی مثــلا در تابلوهــای تبلیغاتــی، لیزرهــا، لامــپ تلویزیــون بایــد بــا گازهــای نجیــب دیگــر از جملــه هلیــوم ترکیــب شــود.

 

neon gas

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گاز نئون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گاز نئون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *