کپسول اکسیژن:

  • تولید 2023 ساخت چین
  • کاربری انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی و پزشکی
  • دارای فشار کاری 150 بار و تست 250 بار
  • دارای شیر فابریک بدون سوپاپ
  • دارای کلاهک فابریک محافظ
  • دارای تاییدیه استاندارد ایران